GDPR

GPDR – General Data Protection Regulation ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och träder i kraft den 25 maj 2018. Den är till för att stärka skyddet vid behandling av personuppgifter. I samband med detta vill vi på Wellplast AB informera om hur vi hanterar GDPR.

Så här samlar vi på Wellplast AB in och använder data:
Personuppgifter lagras för att kunna upprätthålla affärsrelationer, informera, offerera och hantera orders. Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel vid förfrågningar eller order samt när man väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där kunder registrerat sig. Uppgifterna vi samlar inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver lagra för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör informationen tillgänglig för en tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra transportleverantörer.

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål och då det är av intresse för båda parter. Om kunder avregistrerar sig upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders val och rättigheter
Du som kund har rätt att begära avregistrering, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker antingen via Tel: 0431-431444 alternativt maila till DPO@wellplast.se

Om du har en fråga eller vill lämna ett klagomål till Wellplast AB angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta vårt dataskyddsombud via DPO@wellplast.se eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Wellplast AB

Turistgatan 2
SE-265 39 Åstorp
Telefon: 0431 431 444
Fax: 0431 431 555
info@wellplast.se eller fyll i formuläret

Vad kan vi hjälpa dig med?

1 + 3 = ?

© Copyright 1999 - 2019 Wellplast AB