Visselblåsning

Visselblåsning och rapporter om missförhållanden

Wellplast AB har en extern kanal för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden, ett krav i visselblåsarlagen.
Här kan du rapportera missförhållanden inom de områden företaget har ett utpekat ansvar för.

Vad kan du inte rapportera?

Funktionen är inte tänkt att ta emot rapporter om missnöjesyttringar eller klagomål.
För övriga klagomål eller reklamationer, kontakta kundtjänst telefon 0431-43 14 44 eller mejla info@wellplast.se

Du som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Vem kan rapportera/göra anmälningar?

Möjligheten att rapportera missförhållanden gäller dig som:

  • arbetstagare (även om du är tillfälligt anställd eller praktikant)
  • konsult/uppdragstagare
  • tidigare tillhört nämnda kategorier eller tillhör vissa andra grupper som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden.

Rapporter som innehåller oeniga anklagelser gentemot någon av de nedan nämnda känsliga 10 kategorierna, kommer att eskaleras till HR.

Missbruk av makt och/eller mobbning

Konkurrensrätt och rättvis handel

Mutning och korruption

Konfidentiell information, sekretesspolicy (dataintegritet, affärshemligheter, immaterialrätt)

Diskriminering och våld

Styrelsemedlemmar/ledande befattningshavare

Bedrägeri (missbruk eller oredlighet i bokföring)

Mänskliga rättigheter (barnarbete, tvångsarbete och modern slaveri)

Relaterat till ledningskommitténs medlemmar

Sexuella trakasserier

© Copyright 1999 - 2022 Wellplast AB