Maximera effektivitet – Minimera miljöpåverkan

Med en helhetssyn när det gäller miljötänkande strävar Wellplast AB efter förbättringar, både när det gäller förpacknings- och logistiklösningar till våra kunder såväl som i vår egen produktion.

Reduce – reuse – recycle

Även förpackningen påverkar miljön – på fler sätt än många tänker på. Att behöva tillverka nya produkter för att ersätta varor som skadats under transport eller lagring medför oftast en mycket stor miljöpåverkan och genom att maximera fyllnadsgrad och optimera logistiklösingar kan transporter reduceras. Det första målet för Wellplast AB:s förpackningsutvecklare är därför funktion som t ex vår flexibla kanalplast.

Mål två är att minimera mängden material i varje lösning. Våra säljares expertis hjälper kunden när det gäller logistik och avfallshantering.

Wellplast AB strävar efter ständiga miljöförbättringar inom alla områden. Wellplast AB är ISO 14001-2015 certifierat och arbetar mycket aktivt för att vi och våra kunder ska minska miljöpåverkan.

Wellplast miljöprogram med mål på 100% återvinning

Utöver återanvändning av emballage så har vi ett starkt fokus på återvinning. Wellplast AB återvinner idag 95% allt produktionsspill till nya material och målet är 100%.  Ett annat mål är att återvinna kunders använda emballage i så hög grad som möjligt. Vi erbjuder därför  kunder ett återköpsprogram för återvinning av använt material. Wellplast AB är medlemmar i Circular Plastics Alliance, ett europeiskt samarbetsorgan för plastbranschen i Europa. Wellplast AB har skrivit under Circular Plastics Alliance deklaration tillsammans med mer än 100 aktörer i plastbranschen i Europa som har valt att göra åtaganden att använda eller tillverka mer återvunnen plast.

Maximalt skydd
Konstruera förpackningar som skyddar väl och minimerar kassation

Maximera fyllnadsgrad
Minimerar miljöpåverkan av transporter

Återanvändning
Förespråka returemballage för flöden som tillåter det

Minimera materialmängd
Minimera materialmängd genom att använda rätt kvalitet

Minimera spill
Mindre spill i alla led från konstruktion, materialproduktion till konvertering

Återvinn
Produktionsspill och använda förpackningar ska materialåtervinnas

Wellplast® Buy-Back återköpsprogram

För att öka återvinningen av Wellplast emballage erbjuder vi våra kunder ett återköpsprogram – Wellplast® Buy-Back – vilket innebär att vi köper tillbaka använda förpackningar. Förpackningarna tvättas och granuleras så att de kan användas för tillverkning av Wellplast R (Recycled). För att kunna säkerställa våra höga kvalitetskrav är det viktigt att sorteringen fungerar väl och att fyllnadsgraden på det använda emballaget möjliggör en miljöeffektiv transport till oss.

Kostnadsbesparingar och minskade CO2 utsläpp

Genom att återvinna Polypropen (PP) till nya produkter och behandla plastråvaran som en cirkulär tillgång kan stora minskningar vad gäller energianvändning och CO2-emissioner göras. Enligt en studie utförd av Franklin Associates (december 2018) åt Association of Plastic Recyclers (APR) reduceras energianvändningen med upp till 88% och GWP (Global Warming Potential) med 71% vid användning av återvunnen PP jämfört med nyråvara.

Återanvändningsbara produkter i Wellplast har avsevärt längre livslängd jämfört med motsvarande lösningar i wellpapp. Med en korrekt återvinning skapar PP inga kostnader för avfallshantering och materialet kan återanvändas gång på gång.

Wellplast återanvändnigsbara förpackningslösningar:

  • Material med lång livslängd – kostnadsbesparande
  • Lägre miljöpåverkan
  • 100% återvinningsbart – inga avfallskostnader

Nedbrytbarhet och bioplaster

Materialet Wellplast® är  inte biologiskt nedbrytbart men som andra plastmaterial bryts det sakta ned av UV-strålning (solljus). Wellplast® används idag främst på den europeiska marknaden där avfallssortering fungerar väl och biologisk nedbrytbarhet inte tillför någon fördel. Skulle ett sådant behov uppkomma kan materialet med tillsatser göras bio-nedbrytbart. Bioplast kan erbjudas (plast med ett biologiskt ursprung som ex. sockerrör).

Sortering av Wellplast

Sorteringsmöjligheterna av våra material ser olika ut beroende på var och i vilken bransch förpackningarna används. Wellplast AB försöker påverka sina kunder att hamna så högt upp på sorteringstrappan som möjligt. Givetvis tas hänsyn till transporternas miljöpåverkan.

1. Wellplast®
2. Hårdplast (återvinning)
3. Mjukplast (återvinning eller förbränning)
4. Brännbart (förbränning)
5. Osorterat

När förbränning (energiåtervinning) är enda alternativet blir restprodukterna CO2 och vatten och energivärdet i materialet är högt. Wellplast AB är medlem i återvinningssystemet FTI

Märkning

Materialet Wellplast® märkes 05 för Polypropen enligt SIS standard 6120. 

Ladda ner dokument

 

Wellplast AB

Turistgatan 2
SE-265 39 Åstorp
Telefon: 0431 431 444
Fax: 0431 431 555
info@wellplast.se eller fyll i formuläret

Vad kan vi hjälpa dig med?

*Alla fält är obligatoriska

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© Copyright 1999 - 2022 Wellplast AB