Maximera miljöeffektivitet – Minimera miljöpåverkan

Wellplast AB försöker ha en helhetssyn när det gäller miljötänkande både när det gäller förpackningslösningar till kunder och interna frågor.

”Även förpackningen påverkar miljön” är ett något provocerande uttalande men det ligger mycket i det. Att behöva tillverka en ny produkt på grund av att den skadats under transport eller lagring medför oftast en mycket stor miljöpåverkan. Det främsta ledordet för Wellplast AB:s förpackningsutvecklare är därför funktion.

Mål två är att minimera mängden material i varje lösning. Säljarens uppgift är sedan att försöka påverka kunden i rätt riktning när det gäller logistik och avfallshantering.

Internt strävar företaget för ständiga miljöförbättringar inom alla områden. Wellplast AB är ISO 14001-2015 certifierat och arbetar mycket aktivt för att vi och våra kunder ska minska miljöpåverkan.

 • Maximalt skydd

  Konstruera förpackningar som skyddar väl och minimerar kassation

 • Maximera fyllnadsgrad

  Minimerar miljöpåverkan av transporter

 • Återanvändning

  Förespråka returemballage för flöden som tillåter det

 • Minimera materialmängd

  Minimera materialmängd genom att använda rätt kvalitet

 • Minimera spill

  Mindre spill i alla led från konstruktion, materialproduktion till konvertering

 • Återvinn

  Produktionsspill och använda förpackningar ska materialåtervinnas

 • Wellplast köper tillbaka använda förpackningar

  För att säkra vår tillgång till råmaterial och öka återvinningen av Wellplast emballage har ett återköpsprogram startats. Det innebär att vi köper tillbaka använda förpackningar. Dessa förpackningar tvättas och mals ned så att de kan användas för tillverkning av Wellplast R (Recycled) som är tillverkat av återvunnet material. Vi erbjuder därför  kunder ett återköpsprogram för återvinning av använda förpackningar.  Här är det viktigt att sorteringen fungerar väl och fyllnadsgraden på det använda emballaget är tillräckligt bra för en miljöeffektiv transport till oss.

Återvinning

Näst efter återanvändning av emballage så har vi ett starkt fokus på återvinning. Wellplast AB återvinner idag 95% allt produktionsspill till nya material och målet är 100%.  Ett annat mål är att återvinna kunders använda emballage i så hög grad som möjligt. Vi erbjuder därför  kunder ett återköpsprogram för återvinning av använt material.  Här är det viktigt att sorteringen fungerar väl och fyllnadsgraden på det använda emballaget är tillräckligt bra för en miljöeffektiv transport till oss.

Sortering

Sorteringsmöjligheterna ser olika ut beroende på var och i vilken bransch  förpackningarna används. Wellplast AB försöker påverka sina kunder att hamna så högt upp på sorteringstrappan som möjligt. Givetvis tas hänsyn till transporternas miljöpåverkan.

Wellplast® (Återvinning)
Hårdplast (Återvinning)
Mjukplast (Återvinning eller förbränning)
Brännbart (Förbränning)
Osorterat

När förbränning (energiåtervinning) är enda alternativet blir restprodukterna CO2 och vatten. Energivärdet i materialet är högt.

Wellplast AB är medlem i återvinningssystemet FTI

Märkning

Materialet Wellplast® märkes 05 för Polypropen enligt SIS standard 6120.

Nedbrytbarhet och bioplaster

Materialet Wellplast® är idag inte biologiskt nedbrytbart men som andra plastmaterial bryts det sakta ned av UV-strålning (solljus). Wellplast® används idag främst på den europeiska marknaden där avfallssortering fungerar väl och biologisk nedbrytbarhet inte tillför någon fördel. Skulle ett sådant behov uppkomma kan materialet med tillsatser göras bio-nedbrytbart. Bioplast kan erbjudas (plast med ett biologiskt ursprung som ex. sockerrör).

Ladda ner dokument

Wellplast AB

Turistgatan 2
SE-265 39 Åstorp
Telefon: 0431 431 444
Fax: 0431 431 555
info@wellplast.se eller fyll i formuläret

Vad kan vi hjälpa dig med?

2 + 5 = ?

© Copyright 1999 - 2019 Wellplast AB