Wellplast AB växer och flyttar

Sedan starten 2000 har verksamheten utgått från vår fabrik i Munka Ljungby som utökats i etapper upp till de 3500 kvm som Munka Ljungby fabriken haft sedan några år. Pga mycket stark tillväxt har detta under slutligen 2017 utökats med en ny fabrik om hela 7500 kvm i Åstorp dit merparten av verksamheten och huvudkontoret nu flyttats. Fortsatt god tillväxt gör att Wellplast AB nu beslutat om och startat uppbyggnaden av en lagerhall på ytterligare 2000 kvm i Åstorp, för att tillgodose lokalbehovet inför den fortsatta tillväxten.