Förpackningar för läkemedel och medicinteknik

Wellplast AB tillverkar rena och fuktsäkra transportförpackningar vilket bland annat möjliggör slutförpackning i rena zoner.

Företaget har byggt upp en gedigen kunskap om vad som krävs av emballagelösningarna för att de ska fungera i alla led. Erfarenheten har byggts upp genom ett nära samarbete med förpackningsutvecklare hos läkemedel och medicinteknikföretag.  Funktion, renhet och leveranssäkerhet är ledord. Wellplast AB levererar allt från mellanläggsskivor, lådor till avancerade inreden.

Emballage där produkt eller miljö kräver renhet

Packning i rena zoner

Att slutförpacka i rena zoner kan innebära stora logistiska vinster. Ompackning och tvättning och spritning av returbackar undviks.

Förbrukningsmaterial för rena zoner

För att på ett effektivt sätt få in material i rena zoner  kan det redan hos underleverantören packas i rena emballage. Man förenklar då slussningen väsentligt.

Sterilisering

Förpackningar av våra meterial används ofta som bärare i steriliseringsprocesser. Materialen fungerar väl för ETO-sterilisering (gas), autoklavering och strålsterilisering.

Isolerande emballage

Gemensamt för Wellplast material är att de består av flera skikt som separeras av ett lager luft. Detta luftlager ger en mycket god temperatur-isolering. I och med att materialen inte påverkas av fukt fungerar de därför också väl för kylda och frysta produkter där man riskerar kondens.

Förpackningar för läkemedel och medicinteknik

Jacob Volckerts

Jacob Volckerts

Produktspecialist - Medical

Wellplast AB

Turistgatan 2
SE-265 39 Åstorp
Telefon: 0431 431 444
Fax: 0431 431 555
info@wellplast.se eller fyll i formuläret

Vad kan vi hjälpa dig med?

2 + 3 = ?

Material

© Copyright 1999 - 2019 Wellplast AB