Wellplast AB – Gasell 2013

Wellplast AB utsett till gasellföretag 2013

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Vi på Wellplast AB är mycket glada och stolta över att kunna titulera oss Gasell-företag 2013. Det innebär att vi tillsammans med färre än 0,5% av Sveriges aktiebolag levt upp till Dagens industris hårda kriterier:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.