Wellplast AB nyanställer

Wellplast AB förstärker nu organisationen ytterligare på säljsidan genom nyanställningen av Fredrik Hansson. Anställningen görs mot bakgrund av Wellplast AB´s starka tillväxt under senare år och för att kunna säkra att företaget fortsatt ska kunna upprätthålla den höga servicenivån mot våra kunder.

Fredrik kommer senast från Ocay! där han under 5 år varit med och byggt upp den Nordiska kedjan Gullbergs. Fredrik kommer med sin långa erfarenhet inom relations och lösningsorienterad försäljning att bli en stark resurs för Wellplast AB och för våra kunder.

Anställningen av Fredrik är också ytterligare ett steg mot fortsatt tillväxt där Wellplast AB senast utvidgat sin organisation och säljsupport avdelning genom anställningen av teknikerna Kent Rosberg och Sonny Skogh. Kent arbetar med sälj, säljsupport samt 3D förpackningsdesign och prototypframtagning till kunder. Sonny arbetar med 3D förpackningsdesign likväl som maskinkonstruktion och produktionsutveckling inom företaget.