Konstruktion och produktionsmetod

Wellplast® är varumärket för ett korrugerat förpackningsmaterial. Det är konstruerat med fackverkskonstruktion för att uppnå maximal styrka med minimal materialåtgång. Konstruktionen består av tre likadana skikt där mittskiktet (fluting) korrugeras och sammanfogas med de två plana ytterskikten (liner). Sammanfogningen sker inte med lim utan skikten svetsas samman med riktad värme. Den unika konstruktionen och produktionsmetod är patentskyddade.

Råmaterial

Även råmaterialblandningen är unik. Den innehåller inte papper utan består till största delen av krita (kalciumkarbonat, CaCO3). För att binda kritan används polypropenplast som bindemedel.

Varför blanda krita och plast?

-Kritan armerar polypropen-plasten och gör den ännu styvare.
-Kritan förbättrar så kallad ”dead fold”, vilket gör det lättare att konvertera skivor till förpackningar.
-Kritan minskar plaståtgången och sänker därmed miljöpåverkan och förbättrar ekonomin.
-Kritan ger en förbättrad migrationsspärr.
-Materialblandningen ger egenskaper som renhet, vätsketålighet och kemikaliebeständighet.

Användning

Materialet Wellplast®är utvecklat för att skapa starka förpackningar som används i fuktiga miljöer eller där renhetskraven är höga. Det är samtidigt anpassat så att det kan konverteras till förpackningar i traditionella maskiner avsedda för kartong och wellpapp.

Miljöpåverkan

Materialet Wellplast® har en låg miljöpåverkan genom liten resursåtgång och goda återvinningsmöjligheter.