En förpackning av Wellplast är antingen självlåsande eller så används något hjälpmedel för att kunna resa och försluta den, t. ex. svetsning tejp, lim, klammer, osv.

Självlåsande konstruktion

Bilden visar ett exempel på en låda där kortsidorna dubbelviks och låses med flikar i botten på lådan.

Icke självlåsande konstruktion

Bilden visar ett exempel på en hörnstödslåda som hålls samman med plasthylsor.


Båda metoderna ovan kan resas manuellt eller med automatik. Valet av resningsmetod beror oftast på antalet förpackningar som ska resas. Vid vilket antal en automatisk resningsutrutsning lönar sig är svårt att generalisera kring. Wellplast AB hjälper kunden att hitta bästa lösningen utifrån förutsättningarna. Vid automatiseringar erbjuder Wellplast AB genom samarbetspartners resningsutrustningar för alla typer av förpackningar.

Produkter och metoder för förslutning

För att försluta lådor och andra förpackningar används ofta tejp, lim, klammer eller självlåsande konstruktioner. Alla dessa metoder fungerar för Wellplast® förpackningar med undantag av en metod – kallt lim. Förutom de traditionella metoderna fungerar även svetsning som en effektiv förseglingsmetod där inget tillsatsmaterial krävs. Nedan beskrivs olika metoder där testade produkter rekommenderas.

Tejp

Beroende på vilken miljö Wellplast® förpackningen ska hanteras i rekommenderas här olika tejper

Normala förhållanden 3M/Scotch 313 Transparent PP
Fuktiga eller kalla förhållanden 3M/Scotch 375E Transparent PP
Extrema förhållanden Stokvis PC8105050 Transparent armerad PP

OBS! Skivor eller förpackningar kan levereras förtejpade med dubbelhäftande tejp.

Varmlim (hotmelt)

PP-plast kräver oftast ett annat adhesiv än pappersbaserade förpackningar varför särskilda varmlim finns framtagna för detta. En mycket stark limfog uppnås med Technomelt Supra HT 325 från Henkel Norden AB. Detta lim ger en limfog som klart överstiger normalstyrkan vid varmlimning av exempelvis wellpapp. Även Jowat Toptherm 25650 från Arne Lundquist & Partners AB ger tillfredsställande styrka, men kräver ett något högre tryck och cirka 15 grader högre temperatur än normalt i tank, slang och munstycke.

Vakuum munstycken

I automatiska resningsmaskiner finns i många fall vakuummunstycken som plockar eller hanterar arken och lådorna. I många fall fungerar standardvakuummunstycken av nitrilgummi eller motsvarande utmärkt. I mer krävande applikationer rekommenderar vi ett mjukare munstycke av silikongummi som ger ett betydligt bättre och starkare grepp på Wellplast®. Duraflex®-serien från PIAB AB är ett exempel på sådana utprovade, slitstarka och väl fungerande vakuumsugkoppar.

Svetsning

Eftersom materialet Wellplast® till 45% består av polypropen plast är svetsning en effektiv metod för att försluta förpackningarna där man inte behöver tillföra något annat material. Både manuella och automatiska lösningar finns att erbjuda.