Målet för Wellplast AB:s kvalitetsarbete är nöjda kunder och övriga intressenter. Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet.
Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet. Rätt kvalitet innebär vidare att varor och tjänster uppfyller specificerad kvalitet till lägsta kostnad samt att varor och tjänster levereras vid avtalad tid.

Kvalitetsystem

Wellplast AB arbetar efter ISO9001. Företaget har godkänts enligt IKEAs kvalitetssystem 4-zip och IKEA IWAY.