Verksamhetspolicy

Wellplast strävar efter att tillfredsställa och överträffa kundens förväntningar. Detta gör vi genom att leverera produkter med rätt kvalitet, pris och leveransprecision. Vi arbetar aktivt med att minimera negativ miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet. Vårt arbete skall präglas av ett livscykeltänkande där hänsyn tas till råvara, inköp, produktion, biprodukter, avfallshantering och transporter.

Wellplast arbetar med ständiga förbättringar för att säkerställa att verksamheten och ledningssystemet hela tiden utvecklas. Vi håller oss uppdaterade och följer de lagar och krav som ställs på oss.

Ledningssystem

Wellplast AB arbetar efter ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Företaget har godkänts enligt IKEAs kvalitetssystem 4-zip och IKEA IWAY.