Miljö

Även förpackningen påverkar miljön

Wellplast AB försöker ha en helhetssyn när det gäller miljötänkande både när det gäller förpackningslösningar till kunder och interna frågor. ”Även förpackningen påverkar miljön” är ett något provocerande uttalande men det ligger mycket i det. Att behöva tillverka en ny produkt på grund av att den skadats under transport eller lagring medför oftast en mycket stor miljöpåverkan. Det främsta ledordet för Wellplast AB:s förpackningsutvecklare är därför funktion. Mål två är att minimera mängden material i varje lösning. Säljarens uppgift är sedan att försöka påverka kunden i rätt riktning när det gäller logistik och avfallshantering. Internt strävar företaget för ständiga miljöförbättringar inom alla områden.

Resursåtgång

Wellplast® är ett modernt förpackningsmaterial där miljöpåverkan är en viktig del av utvecklingsprocessen. Den unika materialblandningen tillsammans med konstruktionen gör Wellplast® till ett av marknadens klart bästa materialval för transportförpackningar.

  • Låg energiåtgång under livscykeln, råmaterialanskaffning och tillverkning.
  • Mycket god återvinningsbarhet
  • Goda möjligheter till energiåtervinning vid förbränning. Förbränning kan ske utan utsläpp av miljöfarliga ämnen.
  • Styrkan hos Wellplast® gör att materialmängden kan minimeras
  • Bryts ned av UV-strålning

Material

Wellplast® tillverkas av Polypropen. Polypropen är tillsammans med polyeten de två miljömässigt bästa plasterna. För att minska mängden plast används ibland krita i materialet. Den här materialblandningen ger, förutom funktionsfördelar, också en mycket låg resursåtgång.

Miljöstandarder

Wellplast®-förpackningar följer EU:s krav i ”The European Union packaging and packaging waste directive (Council Directive 94/62/EC)” och ”the CEN standards EN 13428-13432”.

Sammanfattning

-I varje förpackningslösning minimeras mängden i relation till funktion.
-Materialet innehåller inte tungmetaller eller andra hälsovådliga ämnen.
-Materialet kan energiåtervinnas genom förbränning. Energivärde > 7 MJ/kg

Återvinning

Alternativen när det gäller återvinning ser olika ut beroende på var och i vilken bransch  förpackningarna används. Wellplast AB försöker påverka sina kunder att hamna så högt upp på sorteringstrappan som möjligt. Givetvis tas hänsyn till transporternas miljöpåverkan. Wellplast® (Återvinning) Hårdplast (Återvinning) Mjukplast (Återvinning eller förbränning) Brännbart (Förbränning) Osorterat Vid stor förbrukning på samma ort erbjuder Wellplast AB återvinningslösningar där använt emballage hämtas och återvinns i egen regi. De använda Wellplast®-förpackningarna är en attraktiv råvara inom plastbranschen och används för exempelvis vägstolpar och plastpallar. När förbränning (energiåtervinning) är enda alternativet blir restprodukterna krita, CO2 och vatten. Energivärdet i materialet är högt. Kritan hjälper till att neutraliserasura gaser vid förbränning och kan efteråt användas för att minska surhetsgraden på soptippar.

Wellplast AB är medlem i återvinningssystemet FTI

Märkning

 

 

 

Materialet Wellplast® märkes 05 för Polypropen enligt SIS standard 6120.

Nedbrytbarhet och bioplaster

Materialet Wellplast® är idag inte biologiskt nedbrytbart men som andra plastmaterial bryts det sakta ned av UV-strålning (solljus). Wellplast® används idag främst på den europeiska marknaden där avfallssortering fungerar väl och biologisk nedbrytbarhet inte tillför någon fördel. Skulle ett sådant behov uppkomma kan materialet med tillsatser göras bio-nedbrytbart. Utvecklingen när det gäller bio-plaster ( plast med ett biologiskt ursprung som ex. majs) följs noggrant och kan bli ett alternativ till den plast som idag används.