Korrosionsskydd WCI®

Vad är WCI® och hur fungerar det?

Med materialet WCI® kan Wellplast AB erbjuda en unik lösning där lådan, mellanlägget eller inredet aktivt skyddar all metall mot korrosion. WCI® är varumarket för materialet och är en förkortning av Wellplast® Corrosion Inhibitor. Enkelt sett så är det materialet Wellplast® med en korrosionsskyddande effekt. Teknisk så har vi lyckats binda det rostskyddande ämnet VCI i polypropen-plasten som materialet Wellplast®delvis består av.

Fördelar

-Effektivt korrosionsskydd -Enkel och snabb packning -Undvik insmörjning och tvättning -Håll detaljerna rena under transport och lagring -Anpassad för automatisering och robotpackning Nu behöver inte metalldelar smörjas in före lagring och transport. De behöver därmed inte heller tvättas före montering. WCI® håller produkterna rena samtidigt som det håller delarna korrosionsfria. Det är också ett effektivt alternativ till korrosionsskyddande papper och påsar eftersom det minimerar tiden för packningen väsentligt. Vanligt är också att man går över till WCI® i samband med automatiseringar av packprocessen. WCI®-förpackningar gör det enkelt att robotpacka detaljerna.

Vad är VCI?

VCI står för ”Volatile Corrosion Inhibitor”, vilket direkt översatt betyder ”flyktig rosthämmare”. Det är ett ämne som i mycket små koncentrationer aktivt hämmar, förhindrar eller helt stoppar de processer som skapar rost och korrosionsskador. Det som hämmar rostbildandet är en ångfas som effektivt förebygger atmosfärisk korrosion som skapas i miljöer med hög luftfuktighet, högt saltinnehåll eller med PH-värden som avviker från det normala.

Hur fungerar VCI?

VCI består af organiska ämnen som mycket långsamt förångar och som skapar en tunn hinna på alla metallytor – utvändiga som invändiga. Den skyddande hinnan, som endast är några få my tjockt, förhindrar den växelverkan som annars skulle uppstått mellan luftens syre och atmosfärens fuktighet med metallens yta. Från inpackningen av produkten går det normalt upp till 24 timmar innan VCI-ångorna har fördelat sig och skapat balans. VCI verkar i upp till 2 år och är självläkande, dvs. om den inpackade produkten t ex ska kontrolleras och om man därför öppnar emballaget, fortsätter VCI´n att skydda produkten efter att man packat in den igen. Om extra VCI-produkter kompletterar förpackningen och/eller ett lufttätt ytteremballage tillförs, kan extrema skyddstider erhållas.

WCI® Förpackningar

Av materialet WCI® kan alla typer av förpackningar tillverkas, alltifrån mellanlägg till lådor och inreden.

Specifikationer WCI®
Råmaterial 100% polypropen, additiv för korrosionsskydd
Tjocklek 3mm, 3,5mm
Max. skivstorlek 4000 x 1200mm
Vikt 400mm-850g/m2
Färg Gulaktig
Laminat N/A
Tryckmöjligheter Digitalt, stämpel, screen, flexo
Segment: Verkstad Bygg

DownloadMaterialdata WCI®

Bokmärk den permalänk .

Kommentarer är stängda.