Medical

Förpackningar för läkemedel och medicinteknik

  • Renare produktion
  • Renare produkter
  • Slutförpackning i rena zoner
  • Bärare i steriliserings-processer
  • Undviker tvättning av returemballage
  • Håller läkemedel kylda eller tempererade

Wellplast AB tillverkar rena och fuktsäkra transportförpackningar för engångsbruk, vilket bland annat möjliggör slutförpackning i rena zoner. Företaget har byggt upp en gedigen kunskap om vad som krävs av emballagelösningarna för att de ska fungera i alla led. Erfarenheten har byggts upp genom ett nära samarbete med förpackningsutvecklare hos läkemedel och medicinteknikföretag.  Funktion, renhet och leveranssäkerhet är ledord. Wellplast AB levererar allt från mellanläggsskivor, lådor till avancerade inreden.

Egenskaper

Hållbart – I förhållande till sin vikt är materialen starka och hållbart.
Fuktsäkert
– Påverkas inte fukt, vätskor och kemikalier.
Rent
– Släpper inget damm eller fiber. Migration från materialen till vätskor och andra ämnen är mycket låg, även vid högre temperaturer.

Sterilisering

Förpackningar av våra meterial används ofta som bärare i steriliseringsprocesser. Materialen fungerar väl för ETO-sterilisering (gas), autoklavering och strålsterilisering.

Produktion och renhet

För applikationer med renhetskrav produceras material och förpackningar för att maximera renhet. Det innebär att tiden från skivproduktion till packad förpackning alltid minimeras. ”Non-touch”-princip används, vilket innebär att personalen alltid använder skyddskläder. Spårbarhet är också ett viktigt hjälpmedel.

Packning

Utöver standardemballage erbjuds olika lösningar för att bevara förpackningens renhet. Ska förpackningarna slussas in i rena zoner används dubbla pallhuvar och är ofta buntförpackning i mindre säckar.

Jacob Volckerts

Segmentsansvarig – Medical
Telefon: 0431 415 135
E-mail: Klicka här