Livsmedel och grönt

Förpackningar för livsmedel och grönt

  • Packning i rena zoner
  • Godkänt för direktkontakt med livsmedel
  • Fukttåliga displayemballage
  • Lådor som håller vätska

Bakgrund

Materialet Wellplast®utvecklades ursprungligen för användning inom livsmedelsindustrin. Behovet av ett fukttåligt och livsmedelsgodkänt engångs transportemballagematerial är stort. Stora mängder livsmedel kasseras p.g.a. undermåligt emballage. Fiberbaserade förpackningsmaterial skapar också stora logistiska merkostnader då packning ofta inte får ske i samma lokal som livsmedelsproduktionen. Idag levererar Wellplast AB emballagelösningar för ett stort antal applikationer. Gemensamt för dessa är att man har krav på renhet och ofta gäller det fuktiga miljöer eller fuktiga produkter. Egenskaperna, ekonomin och miljöfördelarna med materialet gör det till ett attraktivt förpackningsalternativ för livsmedel och grönt.

Produktion och renhet

För applikationer med renhetskrav produceras material och förpackningar för att maximera renhet. Det innebär att tiden från skivproduktion till packad förpackning alltid minimeras. ”Non-touch”-princip används, vilket innebär att personalen alltid använder skyddskläder. Spårbarhet är också ett viktigt hjälpmedel.

Tryck

Ska förpackningen användas i detaljhandeln är tryckmöjligheterna mycket viktiga. Wellplast AB erbjuder flexotryck i upp till 6 färger.  Läs mer under tryck.

Referenskunder

Wellplast AB levererar idag förpackningslösningar till exempelvis Unilever och ICA inom livsmedelsindustrin.

Jacob Volckerts

Segmentsansvarig – Livsmedel och grönt
Telefon direkt: 0431 415 135
E-post: Klicka här

 

Jacob Volckerts