Bygg och stål

Emballagelösningar för bygg och stålindustri

  • Hållbarhet vid utomhuslagring/användning
  • Marknadsföring på byggplatsen
  • Bättre ergonomi för packpersonal
  • Renare produktion

Bakgrund

För byggindustrin är utomhuslagring vardag. Trots detta används fortfarande emballagematerial som egentligen inte tål fuktigt väder. Det gör att byggmaterial ofta skadas, kasseras eller bara gör ett dåligt intryck. Vi ger möjligheten att förbättra funktion och image på byggarbetsplatsen. Dessutom ges stora möjligheter till marknadsföring. Företaget har byggt upp en gedigen kunskap om vad som krävs av emballagelösningarna för att de ska fungera i alla led. Erfarenhet har byggts upp genom ett nära samarbete med förpackningsutvecklare hos kunder. Mängden lyckade projekt gör att företaget har en stor erfarenhetbas att söka i.

Egenskaperna, ekonomin och miljöfördelarna med materialet gör det till ett attraktivt förpackningsalternativ.

Lätt – Låg vikt per kvadratmeter gör stora skivor lätta att hantera.
Hållbart – I förhållande till sin vikt är materialen starka och hållbara.
Fuktsäkert – Materialen påverkas inte fukt vätskor och kemikalier.

Se under referenser, uppe till höger för exempel på användning.

Toppskivor för emballer av plan eller korrugerad plåt
Rillade skivor för emballering av långgods
Gavelskydd för coils

Kontakta oss för mer information

Jonas Friberg

Segmentsansvarig – Bygg och stål
Telefon direkt: +46 (0)431 415 133
E-post: Klicka här