The future of packaging

Wellplast.com

Förpackningslösningar för läkemedel och medicinteknik

-Renare produktion och produkter
-Slutförpackning i rena zoner
-Bärare i steriliserings-processer
-Undvik tvättning av returemballage
-Håller läkemedel kylda eller tempererade
Läs mer…

Emballage för fordons och verkstadsindustri

-Renare detaljer och produktion
-Undvik tvättning av detaljer före montering
-Export emballage som tål fuktigt klimat och sjötransport
-Korrosionsskydd inbyggt i emballaget
-Tålighet mot olja och skärvätskor
Läs mer…

Tåliga emballage för utomhuslagring

-Hållbarhet vid utomhus-lagring/användning
-Marknadsföring på byggplatsen
-Bättre ergonomi för packpersonal
-Renare produktion
Läs mer…

Förpackningar för livsmedel och grönt

-Packning i rena zoner
-Godkänt för direktkontakt med livsmedel
-Fukttåliga displayemballage
-Lådor som håller vätska
Läs mer…

Industriemballage – Kreativa lösningar och unika material